PORTUGAL SCENEREPORT

První portugalská punková kapela byla založena v roce 1979 a nesla název ´FAISCAS´. Ale první punková kapela, která něco nahrála byla až ´CORPO DIPLOMÁTICO“, která se objevila o rok později. Na začátku 80tých let se objevilo velké množství punkových kapel jako např. ´CRISE TOTAL´, ´KÚ DE JUDAS´ nebo ´MATA RATOS´ (streetpunková kapela, která funguje od roku 1982 až doposud). V punkové scéně raných 80tých let se zrodili také první SKINHEADS. Mnoho z nich byli však punkeři s oholenými hlavami a se zájmem o oi!.
V polovině a ke konci 80tých let se objevují další punkové kapely jako ´CENSURADOS´, ´CASO CRÓNICO´nebo ´VÓMITO´. V tomto čase také v Portugalsku radikálně zesílili nazi „skins“ a téměř všichni „skinheads“ v naší zemi byli boneheady.
Punková scéna v 80tých letech byla velice intenzivní, prudká a silná. Největším problémem však bylo držení tvrdých drog.
První portugalskou skinheadskou kapelou byli ´GUARDA de FERRO´(1988-92), ale byli vždy ve spojení s pravicí.
V 90tých letech vzniklo mnoho Hard Core-ových kapel včetně ´ALCOORE´a crustových kapel jako třeba ´SIMBIOSE´či ´SUBCAOS´. Ve středních 90tých letech zde byla obrovská exploze Straight Edge, kam se řadily i skupiny ´X-ACTO´či ´HUMAN BEANS´. Také squatteři podnikali své první kroky. S Hard Core explozí přišly také fanziny, jež jsou důležitou součástí scény.
Dnes je nejviditelnější částí scény právě ta Hard Core-ová. Existuje ještě pár punk-rockových kapel jako ´ALBERT FISH´(hrají od roku 1995 a nyní po svém promo-CD vydali své prvotní CD „Strongly Recommended“!) nebo ´ROLLS ROCKERS´.
V polovině 90tých let existovala ještě jediná opravdová SKA kapela ´SKAMIONETA DO LIXO´ (RIP). V dnešní době je zde jen několik reggae kapel.
Naneštěstí je momentálně bonehead scéna v Portugalsku větší než ta skutečná skinheadská (je zde několik tradicionalistů, SHARPs a pár Redskins). V Portugalsku je být nacista módou a to jak kvůli fotbalu, tak i kvůli černošským gangům.
Ačkoliv je portugalská street scéna velmi malá, tak je ale velice spojená a silná! PUNKS, HARDCORE KIDS A SKINHEADS! Všichni se navzájem známe!
Není zde moc koncertů, protože tu není moc míst, kde by se dalo hrát, ale přesto se tu každý měsíc pořádají akce a kapely ze zahraničí už začaly do Portugalska dojíždět (Agnostic Front, Dropkick Murphys, Gladiators, etc…).
A to bude vše, přátelé…Pro víc informací si pište na streetpunk@clix.pt
Na zdraví!
RATTUS

            The first Portuguese punk band has born in 1979 and was called ´FAISCAS´. But the first recording punk band was ´CORPO DIPLOMÁTICO´, one year later.
In the beginning of the 80´s were born many punk bands like ´CRISE TOTAL´, ´KÚ DE JUDAS´or ´MATA RATOS´ (a streetpunk band that play since 1982 till now). In the punk scene of the beginning of the 80´s also were born the first SKINHEADS. Many of them were only punks with shaved heads that were interested into oi!.
In the middle of the 80´s/end of the 80´s were born more punk bands like ´CENSURADOS´, ´CASO CRÓNICO´ or ´VÓMITO´. By this time nazi „skins“ grew in the country and almost all the „skinheads“ in Portugal were boneheads.
The punk scene of the 80´s was very intense and strong. The major problem were the hard drugs.
The first skinhead band in Portugal was ´GUARDA de FERRO´(1988-1992). That was allways relationeted with the right wing.
In the 90´s were born many Hard Core bands like ´ALCOORE´ and crust bands like ´SIMBIOSE´or ´SUBCAOS´. In the middle of the 90´s was the big explosion of the Straight Edge movement with bands like ´X-ACTO´or ´HUMAN BEANS´. Also the squat movement made his first steps.
With the Hard Core explosion come the fanzines, as important thing and vehicle of the scene.
Nowadays the most visible part of the scene is the Hard Core side. There’s a few punk rock bands like ´ALBERT FISH´(that have been playing since 1995 and now they have made their new CD „Strongly Recommended“!) or ´ROLLS ROCKERS´.
In the middle of the 90´s lived the only real SKA Portuguese band ´SKAMIONETA DO LIXO´(RIP). Nowadays there’re only some reggae bands.
Unfortunately the bonehead scene today is bigger than the real skinhead scene (some trads, SHARPs and a few Redskins). In Portugal is a fashion being a nazi because the football and because of nigger gangs.
Although Portugal street scene is very small, we are very united and strong! PUNKS, HARDCORE KIDS AND SKINHEADS! We all know each other!
There’re not too much concerts, ´cause there aren’t any rooms to play, but there are gigs every month and bands of outside started come to Portugal (Agnostic Front, Dropkick Murphys, Gladiators, etc…).
And that’s all folks…For more information write to streetpunk@clix.pt
Cheers!
RATTUS