Něco o svastice ...
alias HÁKOVÝ KŘÍŽ JE SVATÝ SYMBOL !

Hákový kříž v Evropě, o to více pak v Německu, zná většina lidí jako pravicový symbol Nacismu, Hitlerovu standartu a vlajku „Velkoněmecké Říše“, která světu přinesla válku a zločiny. Avšak tento symbol měl původně zcela odlišný význam. Jde o jeden z nejstarších symbolů, který byl používán po tisíce let téměř v každé kultuře jako positivní znak, potažmo znak štěstí! Svastika tudíž není vynálezem Nacistů. Ti ho pouze přebrali a zneužili ve svůj prospěch. Každý by měl znát původ tohoto znaku, protože dnes je v mnoha zemích dokonce i trestná dokumentace jeho pravého významu. Tato cenzura mnohé z nás doslova utiskuje, jelikož sluneční kruh (svastika) byla používáná dlouhá staletí před nástupem Nacistů k moci. Takže synonymičnost s válečným německým hákovým křížem je prakticky nemožná. Taktéž je nesmyslnné tvrzení, že pravotočivá svastika je právě ta zneužitá Nacisty, protože oba dva druhy – jak levá tak pravá – je užívána mnoha kulturami po celém světě.

Původ slova Svastika pochází ze Sanskrtu (starý indický jazyk) a je to spojení slabik SU (dobrý) a ASTI (být), což ve spojení znamená „být dobrý či šťastný“ nebo „prospěšný či užitečný“ v přeneseném významu. V Latinském světě byl symbol nazýván CRUX GAMMATA nebo GAMMADION, protože úhly jsou tvořeny čtyřmi řeckými písmeny gama. V Německu byl nazýván „slunečním kruhem“ nebo “goniometercrux” a od 19.století je znám taktéž jako “fylfot”.
Historici se stále nemohou shodnout, kde přesně se jako první tento symbol vyskytl. Veřejně se mluví o prvotním vzniku a výskytu v Mezopotámii, odkud se rozšířil do dalších kultur. Jedna z nejstarších Svastik byla objevena v kamenné kobce staré 10.000 let! Jelikož je Svastika jednoduchý a téměř universální symbol, tak je používán mnoha různými a odlišnými kulturami bez návaznosti na jiné významy tohoto znaku u jiných kultur. Například ženy domorodých kmenů v Brazílii nosí ochranný „oděv“ přes genitálie právě s vyobrazenou Svastikou jakožto symbolem mateřství.

Pro Májskou kulturu znamená zrození, pro Inky a Aztéky representuje 4 roční období a její střed symbolizuje Slunce. Svastika se dá nalézt i v mnoha amerických uměleckých stylech, kde je nutné zachovat pocit neustálého rotování. Taktéž je užívána v Islámském umění, k zahlédnutí je i u Křesťanů a v Byzantské říši. Řekové přidružili Svastiku bohovi slunce Apollonovi a je malována na domy, oblečení, keramiku a další zboží. Byl to svatý symbol, který si věřící vypalovali a nosili na svých šatech. V Římské říši se stala symbolem boha Jupitera a často ji nalézáme v mozaikách.
Afričané si osvojili Svastiku jako projev plodnosti a Japonští Samurajové ji nosí na svých ochranných štítech. Taktéž i Keltové, Vikingové, Židé, Budhisté, Hinduisté nebo staří Egypťané Svastiku používali a leccos z toho můžeme zahlédnout v muzeích, různých sbírkách či výstavách na celém světě.
Je nezpochybnitelné, že Svastika je vždy užívána jako positivní symbol nehledě na kulturu, která ji používá. Jde o znamení narození, štěstí, plodnosti a zrodu či tvořivosti. Reflektuje neustálý koloběh a třeba i roční období.
Ani Evropa v tom nezaostává. Keltové, Irové a obyvatelé Skotska ji vyznačovali na náhrobní kameny a občané skandinávie ji používali jako symbol pro vyobrazení Thorova kladiva.
Ve 20.století Svastika slavila svůj návrat a začala se znovu hojně používat. Můžete ji najít jako symbol štěstí na letounech Finských aerolinií nebo na známém Carlsberg pivu z dánského Copenhagenu, kdy si tento pivovar označoval své pivní lahve Svastikou od roku 1881 dokud nevypukla druhá světová válka. 
V Ontariu, v Kanadě, je přímo město s názvem Swastika. Během druhé světové války vláda přejmenovala město na Winston, ale lidé z města chtěli uchovat původní jméno a protestovali pod sloganem „K čertu s Hitlerem, my jsme s tímto názvem přišli dřív“. Dodnes se město stále jmenuje Swastika. Před nástupem Nacistů k moci existovalo mnohem více měst s tímto názvem, ale pod tíhou války byla přejmenovávána. Několik hokejových týmů fungovalo pod tímto jménem a Svastiku jste mohli nalézt na pokrových stolech, na oblečení, na pohledech a jedna z prodejních kampaní Coca-Coly nesla přímo tento název!
Američtí Průzkumníci si osvojili „bílou Svastiku“ jako emblém pro lidi, kteří udělali něco prospěšného a hrdinského. Lagunský most v Coloradu je vyzdoben obrovskými Svastikami a jedna z největších ženských organizací fungovala pod tímto názvem a osvojila si ho i jako svůj erb, dokud je někdo v roce 1942 nepřejmenoval.  Svastika byla užívána i v Americe a pozadím pro takovéto rozhodnutí byla idea, že je to vlastně složenina ze čtyřech „L“ : “Luck, Life, Love and Liberty” (Štěstí, Život, Láska a Svoboda).
I ve Velké Británii na ni můžeme narazit na každodenních předmětech a na mozaikách různých architektur. V Německu se objevovala jako symbol zdaru podobný dnešní podkově a kvítku jetele.
Užití Svastiky na Východě je od Západu zcela odlišné, protože tam nebyl tento symbol zdiskreditován válkou a tudíž je tam hojně užíván dodnes jako symbol hojnosti a blahobytu.  Svastika je obzvláště důležitá pro Budhismus a je známá jako “Budhovo srdce”. Někteří Budhisté tvrdí, že úplně na každém zobrazení Budhy je na jeho hrudi Svastika k vidění.
V Asii jsou svastiky na obřích sochách Budhy, na budovách, šatech, špercích, baleních, ornamentech a na další spoustě věcí. Hinduisté a Taoisté berou svastiku (hákový kříž) jako symbol štěstí a božství – Stvořitele. V hinduismu jde o tak rozšířený symbol, že jeho význam je totožný s vyobrazováním křesťanského kříže pro věřící Křesťany. Božský slon Sri Ganesha má svastiku na svém chodidle. Ganesha je uctívaný jako bořitel hranic.
V Čínské abecedě má svastika v kruhu význam zobrazení slunce a bez kruhu značí počet 10.000, což v čínštině znamená něšco jako wan či Wantzü. To znamená “přicházivší z nebes”.

Pokud najdete svastiku na balení čínského jídla, pak to deklaruje, že jde o čistě vegetariánský pokrm a následovnící náboženství Falun Gong na svém oblečení nosí 5 hákových křížů. V Tibetu není nijak zvláštní, že se mniši nechávají veřejně tetovat s vyobrazením svastiky. Tím veřejně prokazují svoji spiritualitu. Trůn samotného Dalai Lamy je čtyřmi hákovými kříži vyzdoben a najdeš je napříč Tibetem a Nepálem na věcech každodenního užití a na značkách odkazujících na kláštery.  
Vzhledem k okolnostem, při jakých byla používána za Třetí Říše, je dnes neskutečně těžké očistit její jméno. Obzvláště pak v Německu.

Nemůže sloužit jako symbol nacismu, protože tento symbol nešíří nenávist a netoleranci. Pro nás je nesmírně důležité dávat lidem najevo fakt, že svastika a její používíní je jasně definováno. Že je to mírumilovný symbol pozitivní cesty. Tak jest tomu nyní, a bude tomu tak i v budoucnu.

Snad vás tento článek trošku vyprovokuje a povede k zamyšlení. Chtěli jsme vám ukázat, že kořeny svastiky sahají miliony let zpátky a že stále existují kultury, které hákový kříž uctívají jako svatý či posvátný  symbol.
Neměli byste o každé svastice, kterou vidíte, uvažovat jako o symbolu nacismu. Bojujte si proti rasismu, protože je to špatné! Je to nenávist hodná stupidních idiotů. Ale nikdy nebojujte proti symbolu, protože ten je nevinný !

little-swastika