Neodsuzujte hned všechny skinheady kvůli jednání jednotlivců.

Zdá se to jako stále pokračující mediální trend, kdy je společnost zahrnována reportážemi o skinheadské scéně. Ačkoliv je v mediálních informacích trocha pravdy, většinou jde o jednostranné a nekompletní údaje! Hlavně jde o to, že stále dokola píší o tom, že uvnitř skinheadské scény působí mnoho frakcí a organizací! Ale my víme, že jen jeden SKINHEAD je pravý.
Pravý SKINHEAD je ten, kdo následuje a napomáhá udržovat naživu původní cestu a tradice. Skinheadská společnost nebyla původně vůbec rasistická a mnoho skinheadských módních a hudebních prvků bylo přímo přejato od černých West Indians známých jako Rude Boys či „Rudies“.
Nezkoušíme popřít existenci tak zvaných „skinheadů“, kteří šíří a následují nacistické a White Power myšlení a ideologii.
To o co se snažíme je fakt, aby se do vědomí lidí dostala skutečnost, že takovéto přesvědčení nemá většina skinheadů. Skinheads jsou totiž povětšinou těžce pracující vlastenečtí muži a ženy s úctyhodnou morálkou a vírou, která je však vzhledem k nesprávnému mediálnímu vylíčení odsouzena k přehlížení či ignorování.
Už nejednou se přihodilo, že bylo vyhrožováno pravým (nerasistickým) skinheadům. Bylo ohroženo jejich zdraví a (v několika hroznějších případech) jejich životy. A právě proto se vás veřejně ptáme, jestli jste si vědomi pravdy a ctíte ji, protože chováním několika jedinců jsou životy mnoha dobrých nevinných skinheadů v ohrožení!

There seems to be an ongoing trend within the media which involves the reporting of activities in the SKINHEAD movement. Although there is truth in what the media has to say, it tends to be very one sided and incomplete. The truth of the matter is that there are quite a few factions within the movement but (we feel) only one true SKINHEAD.
The true SKINHEAD is one who follows and tries to keep alive its original ways. This movement was not originally racially biased and in fact much of skinhead fashion and music has been directly influenced by the West Indian Blacks known as Rude Boys or „Rudies“.
We are not trying to deny the existence of so-called „SKINHEADS“ who express and follow Nazi and White Power beliefs. What we are trying to do is establish tha fact that this is not the definitive behavior of most skinheads. Skinheads are generally hard working patriotic men and women with respectable morals and beliefs which tend to be overlooked or ignored because of the medias misrepresentation of the movement. This has become a serve threat to true (non racial) skinheads, jeopardixing their health and (in some severe cases) their lives. For this reason we are asking you, the public, to become aware of the truth and realize that because of the ignorance of a few, the lives of some good innocent people are being threatened.

                                               
BAND  TOGETHER

Je mnoho důvodů proč se lidé k hnutí přidávají, ale asi nejběžnější je ten, že hledáme opravdovou rodinu. Většinu z nás domácí život neuspokojuje. Třeba nevycházíme se svými rodiči nebo cokoliv jiného, a tak se snažíme s podobnými kamarády najít stejnou scénu. Pijeme spolu, tancujeme, bojujeme a žijeme – většinu času bez nějakých opravdových potyček.
Ačkoliv víme, jaké to je mít nesnesitelnou rodinu a jaké jsou se špatnou rodinou problémy, přesto neutíkáme od zodpovědnosti rodinu vybudovat. Lidé říkají, že si příbuzné nemůžeš vybrat, ale my můžeme! To je důvod, proč odpovědně hledáme naše přátelé, přítelkyně a přítele na dobré časy.
Naši přátelé jsou naše rodina a to je ta nejdůležitější věc na světě. Pokud přistoupíme k hádkám a k podvádění našich přátel a přítelkyň, hodně rychle si sami zničíme to, co jsme tak těžce budovali. Na světě je dost důvodů aby byl člověk rozzuřený, tak proč si přidělávat starosti nějakým stupidním chováním, které ničí přátelství a vztahy.PROČ  SHARP Toronto ?

         Od doby, kdy jsme založili SHARP Toronto, jsme permanentně napadáni od takzvaných tradicionalistických skinheadů, že to co děláme je špatné. Doufáme tedy, že se touto statí vše vyřeší, o což nám jde především.
Takže ze všeho nejdřív: SHARP nejsou v žádném případě proti skinheadovi, který se pokládá za tradicionalistu. Ve skutečnosti, pokud vím, je v SHARP Montreal sekci mnoho lidí, kteří se tak nazývají. To, proti čemu bojujeme (vedle rasistických „skinheadů“) jsou tzv. obojetníci. Měli bychom asi vysvětlit, co to ten „obojetník“ znamená. Je to jednoduché – je to skinhead, který tvrdí že není rasista, ale přesto udržuje styky s nacistama. A to tak, že se s nimi kamarádíčkuje, přikyvuje jejich řečem a pak je přesto vítán v naší subkultuře.

A pak to vypadá tak, že si většina lidí spojuje slovo SKINHEAD s neonacismem. A tito lidé by komukoliv, kdo se obléká jako skinhead, nejraději ustřelili hlavu, protože v každém vidí Nazi„skinheada“. Pokud znáš cokoliv ze skinheadské historie a prvků černošských West Indians ve skinheadské subkultuře, potom musíš uznat, že je nesmysl a zlotřilost, aby byl skinhead nacista!

Nedávno jsem mluvil s jedním starým kamarádem, který byl dlouhé roky skinhead. Řekl mi, že to co zničilo skinheadskou kulturu byly boje mezi pravicovým a levicovým křídlem skinheadů. Musím nesouhlasit. Já osobně se považuji za levicového (ne všichni SHARPs v Torontu jsou levicoví), ale vím, že levicová skinheadská scéna nebyla nikdy tak velká jako ta pravicová. Je potřeba dodat, že první skupina skinheadů, kteří se opravdu angažovali v politice, byla ta, která se připojila v pozdních 70tých letech k rasistickým skupinám typu Národní Fronty. To byli ti, kteří se postarali o nárůst a vzestup nacistických „skinheadů“, byli to ti, kteří zanesli politiku do naší subkultury a byli to také ti, kdo ve vědomí lidí zavedli to, že pro veřejnost skinhead a nacista znamená to samé. Tak přestaňte obviňovat SHARP a podobné skupiny z politických rozbrojů uvnitř skinheadské scény – my jsme s tím nezačali! My se snažíme získat zpět skinheadské jméno, jaké nám právem náleží.

SHARP Toronto není politická skupina (jsou tam političtí skins, ale svoje politické ideály si nechávají sami pro sebe a pro lidi, kteří jim chtějí naslouchat). Pro nás není boj proti rasismu politika. Je to otázka morálky. Ne že bychom nenáviděli nacisty kvůli jejich hloupému politickému přesvědčení, ale bojujeme proti nim kvůli jejich rasistickým a nemorálním stanoviskům. Ale také žijeme ve svobodné zemi. Pokud chceš být rasista, klidně si jím buď, ale nás neoslovuj a nehyzdi skinheadské jméno. Když však rasisté páchají zločiny nebo vyhrožují a napadají antirasisty, pak se proti nim postavíme. Pokud malá skupinka rasistických boneheadů sedí opodál a chlastají pivo, necháme je být (necháme jednání na nich). A pokud se oblékáš jako skinhead, posloucháš Oi! SKA a reggae, piješ pivo a sleduješ fotbal, je to v pohodě a my proti tobě nic nemáme. Kdo říká, že skinheads musejí být schopni  změnit společnost? Ale nechte napokoji aktivní skinheady, kteří se něco změnit pokoušejí (pokud si jako cestu ovšem nevolí napadání nevinných lidí nebo rasismus).