VÁNOČNÍ a novoroční ZAMYŠLENÍ

Tato sťat měla být původně mířená všem zakomplexovaným individuím (jako jsou povětšinou Maegen, alias náckové).


Ale napadat jen jednu skupinu a zavírat oči nad hříchy sblíženějších skupin nebo dalších (daleko pokrytečtějších skupin), je srabárna a takto se chovat nechci! Neonacisté mají (ne vždy!!) aspoň tolik hrdosti, že své postoje ukazují navenek! Na rozdíl od „čecháčků“, kteří žel tvoří tuto společnost...Ale dále...

Vánoční období je časem klidu, sblížení, tolerance, solidarity a empatie. Člověk se trošku zpomalí a má čas přemýšlet.

Všude kolem hraje židovská nebo černá soulová hudba. Každá národnost nebo etnikum si chce v tento svatý čas usurpnout na tom světě aspoň trošičku toho svého místa a klidu. Vánoce jsou bojem (v přeneseném významu) o individualitu a identitu člověka. A proto mám na srdci skvrnku asi i já...


Náckům: nenávidíte jinou barvu pleti, ačkoliv jste povětšinou prošli jen jednou negativní zkušeností a to ještě především s etnikem, nikoliv s žádnou rasou! Uvědomte si (aspoň na Vánoce), že cikáni spadají pod větev árijské rasy. Že jsou pradávnou indickou kastou (párijů), která spadá (tak jako Indové) pod indoevropský árijský proud! Jsou bílí jako vy, ačkoliv s pozměněnějším pigmentem! A dejte ruku na srdce a povězte, jestli jsou všichni skutečně stejní...nejsou !!! Akorát musíte otevřít oči a neuzavírat se sami do sebe! Ulice je BOJ! Život je BOJ! Ale prim problémů v něm nehrají cikáni! Nýbrž peklo vám ze života dělá systém, politici, státní byrokratická struktura..Ti, kdož vám šlapou (cíleně) po krku, jsou bílí !!! ;-) A nevěřte, že jsou to otroci židobolševického spiknutí :-D Zareflektujte si, kolik „vašich“ vás okradlo, podvedlo nebo vyjelo po vaší přítelkyni, když byste to nejméně čekali…Neonacismus nedělá z lidí charaktery, na to si pouze a jen hrajete…

Normálům, civilům: Vy diskouši, baroví povaleči, lichotníci a nagelovaní lovci slušných žen!! Pohrdáte skinheady jako bychom byli zevláci či póvl! Ve skutečnosti máme z 90ti % vyšší IQ než vy, protože se zajímáme o politiku, o hudbu, o historii, o sport, o módu. Máme vytříbený smysl komparace našeho světa se světem vaším. Máme neuvěřitelné rozhledy o všem možném! Jste jen konzumenty, kteří svoji nenávist nedávají ani přes svoji veškerou pokrytečnost najevo! Nenávidíte nás za zády! A to vše jen kvůli vašim komplexům, kvůli tomu, že se nás bojíte!!! Když se řekne „skinheads“, tak pociťujete něco mezi opovržením a brutálním strachem. Je to svět, kam nepatříte. Kam vás nikdy nepřijmeme! Nikdy si s námi nezahrávejte! Jsme čistí zevnitř stejně jako zvenčí! Máme své hodnoty. Milujeme svobodu, kterou nám chcete systematicky narušovat!!! Už toho bylo dost! Dejte si na nás majzla nebo poteče krev, i když my jsme ti, kteří by chtěli násilí jako ti poslední...I přes vaše laciné parfémy a rádoby pěkné sportovní hadry, přes melíry a rádoby „kohouty“ na vašich tupých vepřových hlavách, nám nesaháte ani po kotníky!!!

Skinheadům a Punkerům: Buďte, prosím, lepší než všichni ti popsaní nahoře!!! Jsme minoritou, kulturou fungující s nepsanými pravidly přes 40 let! S vlastní módou, kterou nám závidí a přebírají módní řetězce. S odporem k novátorství a k drogám! Jsme kulturou s tradičními hodnotami. S úctou k rodině!!! Omezte své sexuální promiskuitní choutky! Buďte věrní! Svým partnerům, svým myšlenkám, své ideologii, své CTI !!! Když raníte něčí city a propíchnete něčí srdce, tak už to nikdy nelze vzít zpátky!!! Buďte lepší, buďte nejlepší!!! SE CTÍ A VĚRNOSTÍ ! JSME SKINHEAD NATION! Jediný národ, kde nehraje roli náboženství, pohlaví, barva kůže, věk, národnost ani sociální zařazení, jsme politikou ulice! JSME NÁROD !!!

 

Krásné „bílé“ Vánoce !!!

Váš SkinRead magazín