Anarchie není Chaos … nýbrž Svátost!

Anarchie znamená dát plnou moc lidu,
po obětech systémů tu už nebude vidu.
Cílem je žít bez stresu, zla a v lásce – míru,
a jelikož mám rád řád, tak neztrácím víru.
Anarchie a řád či úcta k životu nejdou proti sobě,
a proto kdyby se anarchie ctila a dle srdcí by žila,
nemuselo by tolik nevinných obětí ležet v hrobě.
Za vlast, za církev, za feudála, za kapitál, za stát,
vždy nějaký generál musel bezmocné na smrt hnát.
Právě jen politici a zelení vrazi chtějí si války přát, 
a s takovými se musíme hrdě s áčkem v srdci rvát!
Lidé jsou od narození dobří, ale semele je až systém,
umírají pak jako ubožáci s hříchy v srdci rozrytém.
A co s vrahy, pedofily a násilníky a úchyláky uděláme?
Nebudou fízlové ani káznice, nebude soudů ani správy,
rádi jim v rámci komunitních pravidel krky zakroutíme!
Každý nezkažený a nesemletý systémem si najde naplnění,
neboť žít plným životem je sen, touha, satisfakce, vyplnění.
Svobodu nám bere každý systém a já v harmonii lidí věřím,
svobodně cestovat, mluvit, beze strachu jít ke všem dveřím,

v ústrety k těm inteligentním snům pomalu ač rychle běžím.
Nechci zázraky na počkání, tohoto cíle nedosáhneme ihned,
jako socialista věřím i v revoluci myslí, jsem hrdý skinhead.
Původně lidi žili v tlupách a komunách, každý dělal, co uměl,
role byly rozděl
eny, ale každý mohl dělat to, čemu rozuměl.
však uprostřed toho, jak hledat řád, místo osvěty vznikal stát.
Plíživě se do duší lidí dostala touha po moci a majetné statky,
vychytralé a zlomyslné svině zvítězily, ostatní měli holé zadky.
Anarchie je prý cesta zpět k tlupám a není prý nic mimo stát!
Já nemůžu žít s pocitem, že bohatý může chudému furt brát!
Ať si v malých komunách pracují všichni pro všechny a sebe,
nechť každý si svévolně užívá svého vysluněného kousku nebe.
Jsi slabá a nemůžeš tedy pracovat?
Vždy si Tě někdo nezištně zamiluje,
a budeš mít krbu žár a kde nocovat.
Dělej co umíš. Tvoř, co Tě baví! Vytvoříme nový svět!
Kde nebude stresu, kde nebudou lidi zlí a draví -hned!

Jen víra v sebe sama –anarchie– nás bolesti zbaví -vpřed!

Život je krásný, pestrý, překážky si dělají jen a pouze sami lidi,
ať děláš cokoliv, vždycky musíš čelit nějaké autoritářské svini.
Třeba to nevyjde, bude to zkáza a všech lidí zhouba,
prachsprostý a pouhý utopický a socialistický klam,
možná i ten, kdo roky chtěl ten růžový sen, je trouba,
hůře už však být nemůže, chaos tu dávno vládne a já,
se nikdy svého boje a citu v dobro a lásku nevzdám!